Realizacja zamówień

SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

 

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.nobilandia.com dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa.

1.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie
z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.