Badania przeprowadzone przez naukowców węgierskiego Uniwersytetu Loránda Eötvösa  na 40  psach  rasy Border Collie potwierdzają , że przechylanie głowy naszego pupila ma związek z przetwarzaniem znaczących lub istotnych bodźców słuchowych. 


Psy, które uczą się nazw odpowiednich przedmiotów, będą częściej przechylać głowę po usłyszeniu nazwy zabawki lub określonego zadania .


Co ciekawe, eksperyment badawczy polegał na wydaniu polecenie przyniesienia określonej zabawki przez psa, a to znaczy, że musiały one:

 

  • rozpoznać nazwę,
  • przywołać ją z pamięci,
  • i dopiero wykonać polecenie. 

Psy, które były w stanie zapamiętać więcej nazw (43% badanych psów), częściej przekrzywiały głowę, jak gdyby nas bardziej słuchały. Tymczasem mniej uzdolnione  psy przechylały głowę tylko w 2%. 


Pojawiły się też teorie, że może to mieć związek ze wspomaganiem słuchu. Jednak badacze sądzą, że psy przechylają głowę, żeby się skupić lub sobie coś przypomnieć.


Aby jednak potwierdzić tą  hipotezę, potrzebne są dalsze badania. Już teraz wiemy, że wezmą w nich udział również psy innych ras. Według naukowców przekrzywianie głowy psa nie ma związku z tym, czy polecenie zostało prawidłowe wykonane, oraz po której stronie stał opiekun. Prawdopodobnie jest to cecha wrodzona, podobnie jak prawo i leworęczność u ludzi.